HELP!!!!!

 

Ons koor heeft een groot tekort aan mannenstemmen zowel tenoren als bassen!

Wie wil ons koor van dit tekort afhelpen?

 Hij zal met open armen worden ontvangen!


 

 

De Korenbloem

 

 

Korenbloem huldigt jubilaris Corrie Jansen.
29 april 2014


In de jaren tachtig van de vorige eeuw alweer heerste er bij de familie Jansen in de Vaartstraat het fancyfairvirus.
Alle nog beschikbare ruimtes in huis waren opgevuld met dozen, dozen e.d. Via de welbekende fancyfair bij de gemengde zangvereniging De Korenbloem raakte Corrie verzeild bij de vereniging en ze is nooit meer weggegaan.
Op 17 januari 1984 stonden de camera's nog net niet te draaien en was de rode loper helaas niet beschikbaar om haar te verwelkomen. Nadat ze haar plaats had gevonden in de sopraansectie werd ze gelijk overgehaald in het bestuur te komen. Binnen het bestuur bekleedde ze allerlei functies en was ze ook actief bij allerhande activiteiten.
In de afgelopen dertig jaar heeft ze heel wat dirigenten en leden voorbij zien komen en heeft ze haar vocale steentje bij de verschillende uitvoeringen bijgedragen en blijft ze zich inzetten voor het wel en wee van De Korenbloem.
Een vereniging, die ondanks haar 95 jaar nog steeds bruist.

***********************************************************************************************
 
Korenbloem huldigt jubilarissen.
28 maart 2013Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de gemengde zangvereniging " De Korenbloem "
op dinsdaga 26 maart j.l. zijn er weer de nodige koorleden in het zonnetje gezet vanwege hun trouwe dienst.
Cor Vogel kreeg een zilveren korenbloemspeld uitgereikt, omdat zij al twaalfeneenhalf jaar acte de presence geeft,
Els Smit werd een getooid met een zilveren hanger, omdat zij al vijfentwintig jaar lief en leed deelt met de vereniging.
Daarnaast werden gehuldigd: Siep Borgstein, die al dertig jaar lid is en Annie Bonouvrie en Rina Balvers,
die over hun vijfendertig lidmaatschap heel wat verhalen kunnen vertellen. Natuurlijk ontbraken de bloemen niet.
 
Trouw bezoeken de dames niet alleen de repetities, maar zij hebben ook hun steentje bijgedragen
bij de vele uitvoeringen in de afgelopen jaren.Vrijwel allemaal hebben zij zich ook verdiensteljk gemaakt in
bestuursfuncties en allerhande commissies. Leden waarop de vereniging kan bouwen.


********************************************************************************************************
 

Korenbloem huldigt jubilarissen.
27 maart 2012

Korenbloem huldigd jubilarissen

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de gemengde zangvereniging De Korenbloem
op 27 maart zijn weer de nodige trouwe leden in het zonnetje gezet.
 
Ina Beckman, Adrie Veldt-Janssen, Iet de Vries, Frieda Ruiter en Ria Dubbeldam-Borstlap

kregen de zilveren korenbloemspeld met inscriptie opgespeld voor hun twaalfeneenhalfjarig lidmaatschap,
terwijl Nel Ooms-Jonker een zilveren hanger in ontvangst mocht nemen voor vijfentwintigjarig lidmaatschap.
Uiteraard ontbraken de bloemen niet.

Alle jubilarissen hebben zich op diverse wijzen ingezet voor het wel en wee van de vereniging.
Hun trouwe aanwezigheid op repetities en uitvoeringen geeft eens te meer blijk van het uitgangspunt van de vereniging:
lekker gezellig zingen. maar ook proberen zoveel mogelijk op muzikaal gebied bij te leren.
Ondanks het feit dat al veel leden op leeftijd beginnen te raken,
laten ook deze trouwe jubilarissen doorklinken dat de vereniging vooral jong van hart blijft.

 

********************************

Korenbloem huldigt jubilarissen.
29 maart 2011

Mien Zijlstra (65 jaar lid)                                                 Nel Timmers (60 jaar lid)

Samen 125 jaar lid.

Mien en Nel een paar apart,
verenigingsmensen met een echt Korenbloem hart.

Op 29 maart bereikten Mien Zijlstra en Nel Timmers een mijlpaal bij de gemengde zangvereniging De Korenbloem.
Respectievelijk vijfenzestig en zestig jaar zijn ze inmiddels lid van de vereniging.
Wat kunnen beiden niet vertellen over het wel en wee van de onvolprezen Korenbloem.
Zo kwam Mien in 1946 als veertienjarige aan de hand van haar moeder naar het repetitielokaal.
Ze maakte deel uit van een muzikale familie, want zowel haar ouders,
schoonzus als haar echtgenoot hebben hun muzikale steentje bijgedragen.
Nel kwam vergezeld door haar zus en vriendin in 1951 bij de Korenbloem,
hoewel ze wel moest wachten tot ze zestien jaar was geworden,
omdat dat toen de minimum leeftijd was om toegelaten te worden.
Toen zij trouwde kwam ook haar man de gelederen versterken.
 
De beide dames hebben heel wat ups en downs bij de vereniging meegemaakt.
Welgeteld zestien dirigenten hebben ze zien komen en gaan, waarbij er volgens hen een dirigent uitsprong :
de bijzondere Willy Francois, die eenentwintig jaar de scepter zwaaide en die met het koor
diverse hoofdprijzen wegsleepte op de verschillende concoursen in binnen- en buitenland.
Met heel veel voldoening kijken ze terug op de vele repetities,
die toen echt een uitje waren en waarbij de lach en de gezelligheid hoogtij vierden.
In de muziekcommissie zorgden beiden altijd voor een gevarieerd progamma.
p talrijke uitgangsdagen, uitvoeringen en andere evenementen zorgden ze voor de bekende vrolijke noot.
Alle twee hebben ze in de verschillende stemgroepen een belangrije rol gespeeld en
vele nieuwe leden de kneepjes van de verfijnde zangkunst bijgebracht.
 
Door hun vele activiteiten zijn ze erelid en lid van verdienste geworden.
Nog steeds kijken ze uit naar de vaste repetitieavond op dinsdag,
want muziek is hun leven en je kunt met recht zeggen dat de zang een stukje van hun leven is geworden.
Iedereen in het koor zou graag zien dat ze - ondanks het feit dat ze op leeftijd beginnen te raken -
 de komende tijd in goede gezondheid en met blijvend plezier aan het koor verbonden mogen blijven.
 
Mien en Nel zijn tijdens de ledenvergadering door de voorzitter in de bloemetjes gezet en
kregen ze een envelop met inhoud aangeboden,waarbij ze bedankt werden voor hun jarenlange inzet
en hun positieve inbreng door de jaren heen. Ze kregen als motto mee:

Mien en Nel een paar apart, verenigingsmensen met een echt Korenbloem-hart.

 

Klik hier voor meer foto's.

 

 

**************************************************************************************

 

Korenbloem huldigt jubilarissen.
30 maart 2010

Tijdens de algemene vergadering van de gemengde zangvereniging ' De Korenbloem'
werd een groot aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.
Hetty Blom, Nel Kompagne, Bep v.d. Linden,Lion Puts,Jokev.d. Wal en Annie Zwijnenburg kregen
voor 12 en een half jaar " trouwe dienst" een zilveren korenbloemspeldje met de inscriptie 12 en een half,
terwijl Fina Toor al dertig jaar haar beste krachten wijdt aan het koor en daar veel lof voor verdient.
Allen werden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan het koor.
Over Wil Hey die al geruime tijd tot ieders tevredenheid in het bestuur optreedt,
werd de loftrompet gestoken, omdat zij ook in roerige tijden De Korenbloem hoog in haar vaandel had staan.
Toch heeft zij besloten haar bestuurlijke carriere bij onze zangvereniging te willen beeindigen.
Toepasselijke bedeltjes zullen blijven herinneren aan deze prettige periode.
Alle jubilarissen gingen voorzien van een kleurrijke bos bloemen huiswaarts
en kregen als opdracht mee hun beste krachten te blijven geven aan het onvolprezen koor.

Klik hier voor meer foto's.

 

*******************************************************************************************
 

 
 
 

Korenbloem huldigt jubilaris.
14 april 2009.

Onze jubilaris Ben Brandt.

Klik hier voor meer foto's.

 

*****************************************************************************

 

Korenbloem huldigt jubilarissen.
31 maart 2009

Annie Bonouvrie 30 jaar        -        Corry Jansen 25 jaar        -        Rina Balvers 30 jaar

Klik hier voor meer foto's.

 
 
 

HELP!!!!!

 

Ons koor heeft een groot tekort aan mannenstemmen zowel tenoren als bassen!

Wie wil ons koor van dit tekort afhelpen?

 Hij zal met open armen worden ontvangen!


********************************************************
 

U kunt via Dhr. W van Emden een prachtige dvd bestellen van ons jubileumconcert ter ere van ons 90-jarig bestaan.

De prijs hiervan is 10,00.

Bestellen.  


*****************************************
 

 


Korenbloem huldigt jubilarissen.

Jubilerende Korenbloemers brengen gevarieerd programma.

 

 

************************************************************************************